THÔNG TIN CHUNG

Tên hội nghị

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD2022)

Đơn vị tổ chức

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)

Các đơn vị phối hợp tổ chức

1. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

2. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

3. Tổng hội Địa chất Việt Nam

4. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

5. Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu

6. Hội Cơ học Đá Việt Nam

7. Hội Công trình ngầm Việt Nam

8. Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

9. Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam

10. Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam

11. Hội Khoa học Công và nghệ Mỏ Việt Nam

12. Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

13. Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam

14. Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

15. Viện Địa chất và Địa vật lý biển

16. Viện Khoa học Công nghệ Mỏ

17. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

18. Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngôn ngữ

Ngôn ngữ trình bày tại Hội nghị: Tiếng Việt / Tiếng Anh
Hình thức tham dự: báo cáo miệng (Oral presentation) hoặc giấy (Poster)

Website

https://ersd.humg.edu.vn

Mốc thời gian

15/3/2022 Nộp tóm tắt báo cáo tham dự Hội nghị

05/4/2022 Thông báo số 2, thông tin về việc chấp nhận Tóm tắt báo cáo

15/7/2022 Hoàn thành nộp bản thảo toàn văn báo cáo

05/10/2022 Thông báo số 3 của Hội nghị chi tiết về Chương trình tổ chức Hội nghị

28/10/2022 Hoàn thành đăng ký tham dự Hội nghị

11/11/2022 Tổ chức Hội nghị

Các chủ đề chính của hội nghị

Địa chất và Tài nguyên địa chất
1. Địa chất Công trình - Địa kỹ thuật
2. Kiến tạo, địa động lực
3. Địa chất thủy văn và Tài nguyên nước
4. Tài nguyên địa chất và quản lý bền vững
5. Khoáng - Thạch học và Địa hóa học
6. Di sản địa chất và tài nguyên du lịch

Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững
1. Công nghệ mới trong xử lý môi trường
2. Quản lý tài nguyên và môi trường
3. Sinh thái môi trường và an toàn

Phát triển bền vững công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản
1. An toàn, vệ sinh lao động trong ngành mỏ
2. Công nghệ và thiết bị khai thác mỏ
3. Chế biến khoáng sản và phế thải
4. Môi trường mỏ bền vững và có trách nhiệm

Công nghệ 4.0 và chuyển đổi số trong khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường

Kỹ thuật dầu khí tích hợp và Tài nguyên năng lượng
1. Kỹ thuật thăm dò và khai thác dầu khí
2. Thu gom và vận chuyển dầu khí
3. Kỹ thuật hóa học và chế biến dầu khí
4. Quản lý, phát triển tài nguyên, năng lượng mới, tái tạo

Dữ liệu thông tin không gian và phát triển bền vững
1. Xử lý dữ liệu số trong Quan trắc công trình, Trái đất và Môi trường
2. Quản lý, phát triển Viễn thám và Địa không gian trong kỷ nguyên số
3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai phục vụ phát triển bền vững

Xây dựng công trình với phát triển bền vững
1. Thiết kế, quy hoạch, công nghệ và kỹ thuật xây dựng công trình
2. Vật liệu, kết cấu, môi trường và địa kỹ thuật trong xây dựng công trình
3. Quy hoạch, khai thác không gian ngầm và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình

Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Khoa học trái đất, Mỏ và Môi trường

Cơ khí - Điện - Tự động hóa trong cách mạng công nghiệp 4.0

Lệ phí tham gia

Người Việt Nam: Thông báo sau VNĐ

Người nước ngoài: Thông báo sau USD

Xuất bản

Tuyển tập báo cáo Hội nghị với chỉ số ISBN và được in tại một nhà xuất bản có uy tín. Những báo cáo khoa học có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn để đăng trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

Thông tin liên hệ

Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG)

Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel:  (+84) 24.38386437 Phòng KHCN)

Fax: (+84) (24) 37520834

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website: https://ersd.humg.edu.vn