8h00 Thứ 5, ngày 12 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

8:00-8:30

Đón tiếp đại biểu

8:30-8:45

Khai mạc và phát biểu chào mừng của Ban tổ chức

8:45-9:45

Báo cáo điển hình tại phiên toàn thể

1. GS.TS Trần Văn Trị (Tổng hội Địa chất Việt Nam) và nnk: Tổng quan về tiến hóa địa chất Việt Nam và các vùng lân cận: Những nhận thức mới

2. GS.TS Trần Thanh Hải (Trường Đại học Mỏ - Địa chất): Vai trò của vận động Tân kiến tạo đối với sự tiến hóa dòng sông và tai biến địa chất liên quan: nguyên lý cơ bản và thực tiễn một số dòng chính ở các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam

3. PGS.TS Hoàng Văn Long (Viện Dầu khí Việt Nam): Nghiên cứu và điều tra cơ bản Địa chất  - Khoáng sản Biển Đông: Những thành tựu và thách thức trong thế kỷ 21

9:45-10:00

Kết thúc phiên họp toàn thể/Coffee break tại các tiểu ban chuyên môn

10:00-10:05

Khai mạc tại các tiểu ban chuyên môn

10:05-11:45

Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn

11:45-13:30

Nghỉ trưa

13:30-15:10

Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn

15:10-15:30

Coffee break

15:30-16:50

Báo cáo tại các tiểu ban chuyên môn

16:50-17:00

Bế mạc tại tiểu ban chuyên môn

CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN

Địa điểm

1. Địa chất khu vực

A203

2. Địa chất công trình - Địa chất thủy văn

A204

3. Tài nguyên địa chất và phát triển bền vững

A205

4. Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững

A208

5. An toàn mỏ

A303

6. Công nghệ và thiết bị khai thác

A304

7. Thu hồi và chế biến khoáng sản

A305

8. Công trình ngầm và Địa kỹ thuật

A306

9. Vật liệu và kết cấu

A307

10. Kỹ thuật dầu khí tích hợp

A207

11. Trắc địa

A402

12. Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý

A403

13. Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường

A308

14. Cơ khí, điện và Tự động hóa

A405

15. Công nghệ thông tin

A406

16. Phân tích dữ liệu và học máy

A407