Thông báo số 2

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) tổ chức 2 năm một lần với mục đích tạo ra cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia và các nhà quản lý giới thiệu những kết quả nghiên cứu khoa học mới, trao đổi thông tin, thảo luận và đề xuất các ý tưởng và hướng nghiên cứu mới, tăng cường hợp tác trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hướng tới hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ Thông tin, Xây dựng. Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất năm 2018 (ERSD 2018), Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững lần thứ hai (ERSD 2020) được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều đơn vị quản lý, đào tạo, nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp trong nước. Đến nay, Ban tổ chức Hội nghị Toàn quốc ERSD 2020 đã nhận được trên 250 báo cáo đăng ký tham dự. Các báo cáo đã được gửi tới các nhà chuyên môn trong và ngoài nước phản biện. Ban Tổ chức mong nhận được sự tham gia tích cực của các nhà khoa học trong việc hoàn thiện báo cáo toàn văn đăng trong kỷ yếu Hội nghị và hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất của các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước để Hội nghị thành công, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của lĩnh vực Khoa học Trái đất và Tài nguyên.

Chi tiết thông báo số 2 tại đây