Thông báo số 1 

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững - ERSD được Trường Đại học Mỏ - Địa chất cùng các đối tác trong và ngoài nước tổ chức 2 năm một lần, với mục đích tạo ra cơ hội để các nhà khoa học trong và ngoài nước giới thiệu những kết quả và hướng nghiên cứu khoa học mới, thảo luận về các xu thế và thách thức mới  đối với nhiều lĩnh khác nhau của Khoa học Trái đất, Tài nguyên và các ngành khác có liên quan.

Tiếp nối thành công của Hội nghị lần thứ nhất năm 2018 (ERSD 2018), Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững lần thứ hai (ERSD 2020) được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều đơn vị quản lý, đào tạo, nghiên cứu, và tổ chức nghề nghiệp trong nước. Các chủ đề của Hội nghị tập trung vào nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ hướng tới phát triển bền vững đối với nhiều lĩnh vực khác nhau của Khoa học Trái đất và Tài nguyên thiên nhiên, Khai thác và sử dụng tài nguyên địa chất, Môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan như Cơ - Điện, Công nghệ Thông tin, Xây dựng, …

Các công bố khoa học tại Hội nghị sẽ được biên tập và đăng trong Tuyển tập báo cáo Hội nghị với chỉ số ISBN và được in tại một nhà xuất bản có uy tín. Những báo cáo khoa học có chất lượng tốt sẽ được tuyển chọn để đăng trong Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC

1. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

2. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

3. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

4. Tổng hội Địa chất Việt Nam

5. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

6. Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam

7. Hội Công trình ngầm Việt Nam

8. Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam

9. Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam

10. Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam

11. Hội Khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam

12. Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam

13. Viện Địa chất và Địa vật lý biển

14. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

15. Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

16. Trường Đại học Đông Á

17. Trường Đại học Thủ Dầu Một

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI NGHỊ (ERSD 2020)

Địa chất và Tài nguyên địa chất

1. Địa chất Công trình - Địa kỹ thuật

2. Địa chất, Kiến tạo và Địa chất môi trường

3. Địa chất thủy văn và Tài nguyên nước

4. Tài nguyên địa chất và quản lý bền vững

5. Khoáng - Thạch học và Địa hóa học

6. Địa vật lý với đánh giá và quản lý tài nguyên địa chất 

Môi trường trong khai thác tài nguyên và phát triển bền vững

1. Công nghệ kỹ thuật mới trong xử lý môi trường

2. Quản lý tài nguyên và môi trường

3. Sinh thái môi trường và phát triển bền vững

Những tiến bộ trong Khai thác mỏ

1. An toàn mỏ

2. Công nghệ và thiết bị khai thác

3. Thu hồi và chế biến khoáng sản

Xây dựng với sự phát triển bền vững

1. Phát triển bền vững trong xây dựng

2. Tiến bộ trong vật liệu và kết cấu xây dựng

3. Tiến bộ trong xây dựng công trình ngầm

Kỹ thuật dầu khí tích hợp

1. Kỹ thuật thăm dò và khai thác dầu khí

2. Thu gom và vận chuyển dầu khí

3. Kỹ thuật hóa học và chế biến dầu khí

Dữ liệu thông tin không gian và phát triển bền vững

1. Trắc địa cao cấp và quan trắc địa động lực

2. Trắc địa ảnh và viễn thám

3. Trắc địa ứng dụng

4. Thu thập, phân tích và hiển thị dữ liệu không gian

5. Quản lý đất đai

Công nghệ thông tin và ứng dụng

1. Công nghệ phần mềm

2. Công nghệ thông tin ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ và Môi trường 

3. Công nghệ thông tin trong truyền thông

4. Khoa học máy tính và ứng dụng

Cơ khí, năng lượng  và tự động hóa trong Cách mạng công nghiệp 4.0

1. Kỹ thuật cơ khí

2. Kỹ thuật điện, điện tử và năng lượng

3. Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Khoa học cơ bản trong lĩnh vực Khoa học Trái đất và Môi trường

CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

15/5/2020: Hoàn thành nộp tóm tắt bài báo

1/6/2020: Thông báo số 2; Thông tin về việc chấp nhận các tóm tắt bài báo

28/9/2020: Hoàn thành nộp bản thảo bài báo

15/10/2020: Thông báo số 3; Chương trình Hội nghị

15/10/2020: Hoàn thành đăng ký tham dự Hội nghị

12/11/2020: Tổ chức Hội nghị

HÌNH THỨC/LỆ PHÍ THAM DỰ HỘI NGHỊ

Ngôn ngữ trình bày tại Hội nghị: Tiếng Việt / Tiếng Anh

Hình thức tham dự: báo cáo miệng (Oral presentation) hoặc giấy (Poster)

Lệ phí đăng ký tham dự Hội nghị:

Người Việt Nam: 500.000 VNĐ

Người nước ngoài: 100 USD

THỂ LỆ VIẾT BÀI

Thể lệ viết bài và biểu mẫu xem tại đây.